Bài viết

PGR-8800 User manual Hướng dẫn sử dụng chương 12 (Rơ le bảo vệ hồ quang Littelfuse)

12:41 03/04/2023

CHƯƠNG 12 GIAO DIỆN KẾT NỐI USB CỦA PGR-8800
PGR-8800 chứa phần mềm cấu hình tích hợp, file ghi nhật ký dữ liệu và sự kiện, các bản ghi có thể được truy cập thông qua Giao diện USB. Người dùng không cần phải cài đặt bất kỳ driver và phần mềm nào trên máy tính để cấu hình hoặc xem dữ liệu. Sử dụng Cáp USB A-B như hình bên dưới để kết nối PGR-8800 với máy tính.


Phần mềm cấu hình PGR-8800 được tích hợp sẵn ở ổ đĩa cứng bên trong thiết bị. Khi PGR-8800 được kết nối với PC, ổ đĩa Configuration (biểu tượng hình cái cờ lê) và ổ đĩa Nhật ký Log file (biểu tượng notepad) sẽ xuất hiện trong trình quản lý file như trong Phần 12.1.
Với phần mềm cấu hình, ta có thể thể tự động hóa thao tác cấu hình PGR-8800 nếu một số rơ le cần được cấu hình giống nhau. Liên hệ với Littelfuse để biết thêm thông tin.
LƯU Ý: Phần mềm cấu hình và trình xem dữ liệu này là phần mềm kiểu HTML (HTA). HTA là một công nghệ độc quyền của Microsoft™ và chỉ được hỗ trợ bởi Internet Explorer 5.0 trở lên hệ thống Microsoft Windows. Sau khi được định cấu hình, tệp nhật ký dữ liệu có thể được truy cập trên bất kỳ nền tảng nào.

12.1 Kết nối với PC
PGR-8800 yêu cầu được nối điện áp nguồn cấp trước khi kết nối cáp USB. Mặc dù một số đèn LED có thể sáng khi kết nối cáp USB với rơ le PGR-8800 khi không được cấp nguồn, giao diện USB có thể không cung cấp đủ năng lượng để cho phép phần mềm hoạt động đúng.
PGR-8800 được cấp nguồn sẽ chuyển sang chế độ Service khi kết nối với PC bằng cáp USB. Ở chế độ Service, chức năng bảo vệ hồ quang theo ánh sáng sự cố không hoạt động theo mặc định, nhưng có thể được cấu hình để vẫn cắt ở chế độ Service. Xem Phần 12.2.8. PGR-8800 sẽ vẫn ở chế độ Service cho đến khi cáp USB bị ngắt kết nối và nút MODE được nhấn để đưa PGR-8800 quay lại chế độ Online.


Khi được kết nối với PC, PGR-8800 sẽ xuất hiện dưới dạng hai ổ đĩa và hai ổ đĩa sẽ được hiển thị trong trình quản lý tập tin. Các ổ đĩa này nằm trong PGR-8800 và hoạt động giống như bất kỳ ổ đĩa tiêu chuẩn nào. Tập tin có thể được sao chép vào hoặc từ các ổ đĩa hoặc thậm chí kéo và thả.

LƯU Ý: Những thay đổi được thực hiện trong phần mềm cấu hình sẽ không được lưu trừ khi được ấn lưu. Các thay đổi cấu hình sẽ được kích hoạt khi cáp USB bị ngắt kết nối.

LƯU Ý: Ổ đĩa Nhật ký hoạt động (Log) ở dạng Nhập trước, Xuất trước (FIFO). Khi ổ Nhật ký (Log) đầy, mục cũ nhất sẽ bị xóa để nhường chỗ cho sự kiện mới.

12.2 Phần mềm cấu hình
Phần mềm cấu hình cho PGR-8800 nằm trên ổ đĩa Cấu hình (biểu tượng cái cờ lê). Để chạy phần mềm, hãy mở ổ đĩa Cấu hình trong trình quản lý tệp PC và nhấp đúp vào tập tin config.hta. Chương trình sẽ mở trong Internet Explorer bất kể trình duyệt mặc định. Các các tính năng của phần mềm được nêu trong các phần tiếp theo của hướng dẫn này.
Đối với bất kỳ cài đặt hoặc nút nào, di con trỏ chuột qua nó sẽ hiển thị các giá trị có thể của cài đặt hoặc chức năng của nút.

12.2.1 Tab phần mềm cấu hình
Phần mềm cấu hình được hiển thị trong một cửa sổ có tám tab chạy ngang phía trên. Nhấp chuột trên một tab để hiển thị các tùy chọn cấu hình có liên quan.
General (Cài đặt chung): Đặt ngày, giờ và mô tả chung về rơle.
Optical Sensors (Cảm biến hồ quang): Cấu hình cảm biến hồ quang và thời gian trễ trước khi ngắt.
Current Sensors (Cảm biến dòng điện): Đặt các thông số bảo vệ quá dòng, bảo vệ hồ quang có giám sát dòng điện.
Digital Inputs (Đầu vào kỹ thuật số): Đặt cấu hình hoặc tắt hoạt động của đầu vào kỹ thuật số.
Trip Output (Đầu ra cắt CB): Cài chức năng và thời gian phát xung đầu ra cắt cuộn cắt CB.
Communications (Truyền thông): Liên kết nhiều rơle PGR-8800 với nhau thành một hệ thống hoặc cấu hình truyền thông Mobbus.
Advanced (Nâng cao): Bật ghi nhật ký dữ liệu hoặc khôi phục cấu hình mặc định của nhà sản xuất.
About (Giới thiệu): Xem thông tin về các phiên bản phần cứng và chương trình cơ sở firmware.

12.2.2 Nút Phần mềm Cấu hình
Có năm nút bố trí phía dưới cùng của cửa sổ phần mềm cấu hình và được sử dụng với mọi tab.
Save All (Lưu tất cả): Lưu tất cả các cài đặt cấu hình được thực hiện trong mỗi tab.
Reset (This Tab) (Đặt lại Tab này): Đặt lại tất cả cài đặt cấu hình trong tab này về mặc định ban đầu. Thay đổi sẽ không được lưu trữ cho đến khi chúng được lưu.
Undo (This Tab) (Hoàn tác Tab này): Hoàn tác mọi thay đổi đã được thực hiện đối với tab hiện tại kể từ khi mở phần mềm cấu hình.
Save and Exit (Lưu và thoát): Lưu tất cả các cài đặt cấu hình được thực hiện trong mọi tab và thoát khỏi phần mềm cấu hình.
Exit (Thoát): Thoát khỏi phần mềm cấu hình. Không có thay đổi nào được lưu trừ khi ấn nút Save All. Nếu vô tình bấm vào nút Save All, hãy sử dụng nút Undo (This Tab) trên bất kỳ tab nào đã thực hiện các thay đổi và sau đó Save and Exit.
Có hai nút cho mỗi cài đặt cấu hình, Undo (Hoàn tác) và Reset (Đặt lại). Nút Undo sẽ hủy bất kỳ thay đổi nào đã thực hiện đối với giá trị trước khi phần mềm cấu hình được mở. Nút Reset sẽ tải lại mặc định gốc cho cài đặt đó.

12.2.3 Cấu hình mặc định
Có thể sử dụng các tính năng bảo vệ cơ bản của PGR-8800 mà không cần sử dụng cấu hình phần mềm. Bất kỳ cảm biến quang nào được khi được kết nối với PGR-8800 thì sẽ được phát hiện tự đồng nhờ tính năng tự kiểm tra mạch điện. Sau đó, nếu ta ngắt kết nối cảm biến PGR-8800 sẽ báo lỗi.
Cấu hình ban đầu có thể được lưu mà không cần sử dụng phần mềm cấu hình bằng cách sử dụng các bước thao tác chạy thử (commissioning) được nêu trong Mục 13.1. Theo mặc định, cảm biến tích hợp cục bộ sẽ không gây ra cắt mạch dù có anh sáng sự cố hồ quang vượt ngưỡng.
Tín hiệu cảm biến dòng của PGR-8800 bị chặn theo cấu hình mặc định; chỉ cần ánh sáng hồ quang vượt ngưỡng cài đặt sẽ gây ra cắt CB và điều kiện quá dòng sẽ không gây tín hiệu cắt CB.
Lượng thời gian mà ánh sáng phải được phát hiện để gây ra cắt mạch được cài đặt mặc định tại nhà máy là một phần nghìn giây (1ms). Tính năng tự kiểm tra mạch cho đầu vào kỹ thuật số bị tắt theo mặc định, nhưng đầu vào sẽ kích hoạt nếu chúng được kết nối với chân 45.
Thời gian phát xung cắt mặc định là một giây.
Cần có phần mềm cấu hình để cài đặt chức năng cho phép ghi dữ liệu, Liên kết các PGR-8800 (link), truyền thông MODBUS và cài đặt chức năng cho tín hiệu cảm biến dòng điện.

12.2.4 Cài đặt chung
System Name - Tên hệ thống
Tên hệ thống có thể giúp xác định cụ thể từng PGR-8800 (tối đa 25 ký tự), ví dụ: tên và số lượng khoang tủ trong đó PGR-8800 được lắp đặt.
Date and Time - Ngày và giờ
Phần này sẽ hiển thị ngày và giờ hiện tại trên PGR-8800 và cung cấp tùy chọn để đồng bộ hóa với PC được kết nối.

12.2.5 Cài đặt cảm biến hồ quang

Thiết lập chung
Các cài đặt này áp dụng cho tất cả các cảm biến quang học. Thời gian phát hiện hồ quang xác định lượng thời gian ánh sáng từ một sự cố hồ quang phải được phát hiện để gây ra cắt mạch CB.
Cài đặt hợp lệ là từ 0 đến 20.000 mili giây và cài đặt mặc định là 1 mili giây. Nếu được đặt thành không mili giây, thời gian cắt mạch sẽ là nhỏ hơn 0,8 mili giây. Nếu một cảm biến phát hiện ánh sáng đến gần ngưỡng tác động, đèn LED của cảm biến đó sẽ bắt đầu nhấp nháy. Ngưỡng nhấp nháy cảnh báo có thể được đặt thành 50%, 75% (mặc định) hoặc 90% của ngưỡng cắt cài đặt.

Cài đặt cảm biến riêng lẻ

Cảm biến quang học có thể được gán mô tả riêng rẽ với 25 ký tự. PGR-8800 sẽ quét thông tin định kỳ tất cả các đầu nối cảm biến quang kết nối.

Sensor description - Mô tả cảm biến: Tên của cảm biến (chẳng hạn như tên khoang tủ điện được giám sát) để hỗ trợ công tác tìm và khắc phục sự cố.
Ignore sensor check errors - Bỏ qua các lỗi kiểm tra cảm biến: PGR-8800 sẽ không báo cáo nếu một cảm biến bị tháo ra. Tích vào ô này để tắt chế độ tự kiểm tra cảm biến. Đèn LED kiểm tra cảm biến vẫn nhấp nháy dù được kết nối lại.
Change configuration - Thay đổi cấu hình: Sau khi cảm biến được kết nối với chân cắm, PGR-8800 sẽ báo lỗi nếu cảm biến được tháo ra. Nếu một cảm biến bị loại bỏ, thao tác này cho phép trạng thái mới ​​của cảm biến sẽ được đặt lại.
LƯU Ý: Trạng thái cảm biến cũng có thể được đặt lại bằng cách đặt PGR-8800 ở chế độ dịch vụ Service và sau đó nhấn nút đặt lại RESET.

Local Sensor - Cảm biến cục bộ
Cảm biến cục bộ được tích hợp ở mặt trước của PGR-8800 và chủ yếu dành cho quá trình chạy thủ rơ le và các cảm biến. Phần mềm cấu hình cho đặt phép mô tả 25 ký tự cho cảm biến cục bộ này.
Cảm biến cục bộ cũng có thể được sử dụng để cắt CB nếu ta tích vào ô checkbox.

12.2.6 Cài đặt cảm biến dòng điện

Cài đặt
Các cảm biến dòng điện (biến dòng) có thể được cấu hình để sử dụng trong chức năng cắt CB kèm với giám sát dòng điện.
Theo mặc định, chức năng bảo vệ quá dòng và ức chế tín hiệu cắt CB không được kích hoạt. Giá trị cài đặt dòng điện định mức sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của PGR-8800 cho đến khi một trong các chức năng này được kích hoạt bằng cách tích vào ô checkbox.
Khi sử dụng biến dòng, tín hiệu ac hoặc dc phải được xác định. PGR-8800 sẽ tự động theo dõi điểm zero (0) nếu tín hiệu AC được chọn.
Dòng tải định mức là mức dòng điển hình trên sơ cấp của biến dòng và là tham chiếu cho các chức năng ức chế cắt và bảo vệ quá dòng.
Tỷ số biến dòng cũng phải được xác định. PGR-8800 chỉ chấp nhận các biến dòng với thứ cấp 5-A. Độ chính xác của giá trị đọc là 1 A (dòng điện thứ cấp). Do PGR-8800 phản ưng rất nhanh đối với ánh sáng hồ quang, luôn phải nhớ điều này khi cài đặt các ngưỡng tác động và thời gian sự trễ.

Ức chế cắt CB với giám sát dòng điện

Chức năng chính của các đầu vào biến dòng là cung cấp chức năng ức chế cắt CB với giám sát dòng điện.
Nếu cảm biến quang phát hiện thấy ánh sáng hồ quang nhưng dòng điện thấp hơn ngưỡng cài đặt ức chế, PGR-8800 sẽ không ngắt. Giá trị này có thể điều chỉnh từ 10 đến 1000% dòng định mức. Tính năng này được tắt theo mặc định. Xem Phần 6.
Khi chế độ Ức chế cắt CB với giám sát dòng điện, đèn LED INHIBIT ở mặt trước của PGR-8800 sẽ sáng khi dòng điện thấp hơn ngưỡng cài đặt. Khi dòng điện cao hơn ngưỡng cài đặt, đèn INHIBIT LED sẽ tắt.

Bảo vệ quá dòng

PGR-8800 có hai ngưỡng đặt cho giá trị quá dòng (cắt trong thời gian cố định). Có thể sử dụng để bảo vệ quá dòng tức thời, ngắn hạn và dài hạn. Tính năng này được tắt theo mặc định.
Mức dòng điện cần thiết để cắt được đặt theo tỷ lệ phần trăm của dòng tải định mức. Các mức cắt quá dòng có thể được đặt từ 150 đến 1000% và thời gian trễ có thể điều chỉnh từ 1 đến 20.000 mili giây. Xem Phần 6.
Bảo vệ quá dòng hoạt động độc lập với bảo vệ hồ quang và các cảm biến quang học.

12.2.7 Cài đặt các tín hiệu đầu vào kỹ thuật số

Theo mặc định, đầu vào kỹ thuật số được coi là hoạt động khi được kết nối với chân COM (đầu cuối 45). Sử dụng ô danh sách thả xuống, có thể tắt tín hiệu đầu vào, có thể bật chức năng tự kiểm tra mạch (xem Chương 7), đầu vào có thể được cấu hình để để không kích hoạt khi được kết nối với chân COM (logic ngược).
Đầu vào TRIP cũng có thể bị chặn nếu được bật. Tuy nhiên, tín hiệu đầu vào TRIP được phép xuất hiện bất kể của việc ta lựa chọn chức năng chặn tín hiệu cắt.
Khi PGR-8800 gửi tín hiệu cắt đến CB cục bộ, trạng thái CB có thể được theo dõi bằng cách sử dụng đầu vào Trip. Trong trường hợp CB cục bộ bị lỗi, PGR-8800 có thể được cấu hình để Cb tổng ở phía trên. Xem Phụ lục C.

12.2.8 Cài đặt đầu ra

12.2.8.1 Đầu ra cắt CB (Trip Coil)
Đầu ra cắt CB có thể được cấu hình để cắt cuộn shunt hoặc cuộn thấp áp. Với cuộn shunt, cần có nguồn điện để cắt. Hầu hết ứng dụng sẽ sử dụng cuộn shunt vì thời gian cắt thường nhanh hơn so với cuộn thấp áp.
Tuy nhiên, bộ ngắt mạch thấp áp có ưu điểm là cắt khi mất điện áp nguồn, làm cho nó có tính an toàn fail-safe cao hơn.
Lượng thời gian mà điện áp cung cấp sẽ được đặt vào cuộn shunt hoặc được lấy ra khỏi cuộn thấp áp được xác định bởi thời gian phát xung cắt CB và có thể được đặt từ 1 đến 5s.
Một điện áp ngắt bên ngoài được đặt vào một cực của đầu ra Trip Coil. Nếu không có điện áp trong khi ở chế độ shunt, PGR-8800 sẽ tắt đầu ra ONLINE và nhấp nháy đèn LED màu đỏ tại đầu ra Trip Coil.
Có thể tắt tính năng này bằng cách bỏ chọn hộp kiểm Báo cáo lỗi nếu không phát hiện thấy cuộn cắt.
Để biết thêm thông tin về hoạt động của đầu ra cắt trip-coil, xem Phần 8.4.
Theo mặc định, PGR-8800 không gửi tín hiệu ngắt khi ở chế độ dịch vụ Service vì chế độ này có thể được sử dụng để chạy thử các cảm biến. Có thể cho phép tín hiệu cắt ngay cả ở chế độ dịch vụ Service bằng cách chọn vào ô Trip in service mode (Cho phép cắt ở chế độ Dịch vụ). Không có đèn chỉ thị nào báo có cài đặt này trên mặt trước của PGR-8800, vì vậy trong quy trình thao tác, ta phải ghi lại điều này.

12.2.8.2 Cắt phối hợp bảo vệ


PGR-8800 dựa vào cắt CB để dập tắt tia hồ quang. PGR-8800 có thể được cấu hình để cắt CB tổng phía trên nếu CB cục bộ bị lỗi. Lỗi CB cục bộ được phát hiện bằng cách kết nối tiếp điểm phụ của CB với đầu vào tín hiệu số TRIP của PGR-8800 hoặc bằng cách theo dõi dòng điện tải qua các biến dòng hoặc cả hai.
Các đầu ra Service và Tripped có thể được cấu hình để tác đồng đồng thời với đầu ra Trip Coil hoặc để cắt CB tổng phía trên khi cắt sự cố chưa thành công.
Giao diện Liên kết LINK cũng có thể được sử dụng để cắt phối hợp bảo vệ bằng cách gửi tín hiệu cắt qua giao diện này khi bộ CB sơ cấp cắt không thành công.
Để biết thêm về chủ đề này, xem Phụ lục C.

12.2.9 Cài đặt Truyền thông

Giao diện liên kết (Link)

Đầu vào Liên kết trên PGR-8800 (chân 37, 38) là một cổng giao tiếp đa chức năng. Các chân này bị tắt theo mặc định và có thể được định cấu hình như sau thông qua lựa chọn trong danh sách thả xuống ở ô Link interface.
Nothing - Không có gì: Tắt cổng giao tiếp.
Link multiple units - Liên kết nhiều thiết bị: Kết nối tối đa bốn rơle PGR-8800.
Modbus: Kích hoạt giao tiếp từ xa bằng giao thức Modbus.
Factory test - Thử nghiệm tại nhà máy: Không dành cho khách hàng sử dụng.
Chọn từng tùy chọn trong danh sách thả xuống sẽ hiển thị các tùy chọn khác.

Cấu hình liên kết


Có thể liên kết tối đa bốn PGR-8800 trong chế độ này nhưng mỗi thiết bị phải được cung cấp một địa chỉ duy nhất và tổng số PGR-8800 được liên kết trong hệ thống phải được cấu hình trong tất cả các PGR-8800 được liên kết.
PGR-8800 có thể được lập trình để gửi tín hiệu cảnh báo qua giao diện liên kết theo các tùy chọn sau:

Never-Không bao giờ: PGR-8800 sẽ nhận tín hiệu cảnh báo nhưng không gửi đi.

Light above threshold - Ánh sáng trên ngưỡng cài đặt: Một tín hiệu báo động sẽ được gửi đi khi ánh sáng vượt quá mức cài đặt tác động bất kể có ở chế độ ức chế chặn hay không.

Trip: Tín hiệu cảnh báo sẽ chỉ được gửi đi khi tất cả các điều kiện cục bộ như cường độ ánh sáng và tin hiệu ức chế chặn được thỏa mãn.

Clearing failure - Cắt sự cố thất bại: PGR-8800 sẽ gửi tín hiệu cảnh báo khi bộ CB cục bộ không cắt được.

Received Link alarm signal trips this unit: Nếu được chọn, tùy chọn này sẽ cho phép PGR-8800 nhận cảnh báo Liên kết được gửi từ thiết bị khác và sẽ cắt.

Link sends and receives the user interface: Tùy chọn này sẽ cho phép PGR-8800 gửi và nhận tín hiệu từ nút bấm. Nhấn RESET trên một PGR-8800 sẽ đặt lại tất cả các PGR-8800 đã bật liên kết với tùy chọn này được chọn. Các PGR-8800 cũng sẽ thay đổi chế độ cùng nhau. Điều này không ảnh hưởng đến đầu vào Trip và Inhibit.

Link sends and receives errors: Tùy chọn này chia sẻ các lỗi như lỗi kiểm tra cảm biến hoặc không có điện áp trên CUỘN CẮT cho tất cả các các PGR-8800 liên kết. Do đó, một lỗi trên một PGR-8800 sẽ thay đổi chế độ ONLINE trên tất cả các PGR-8800 đã bật liên kết. PGR-8800 có thể được cấu hình để chia sẻ thông tin cảm biến ánh sáng. Mặc dù PGR-8800 cục bộ ở chế độ chặn với tín hiệu dòng điện đã phát hiện ánh sáng vượt ngưỡng và sẽ không cắt, nó sẽ cắt một PGR-8800 từ xa không ở chế độ chặn bằng cách chia sẻ thông tin cường độ ánh sáng. Xem Phần 11 để biết thêm thông tin về cách liên kết nhiều PGR-8800.

Cấu hình Modbus: Địa chỉ thiết bị Modbus, tốc độ truyền và tính chẵn lẻ phải được cấu hình với Phần mềm cấu hình.

Cấu hình mặc định như sau
Địa chỉ thiết bị 1
Tốc độ truyền 19200
Tính chẵn lẻ: chẵn
Số bit bắt đầu: 8
Số bit kết thúc: (được kiểm soát bởi lựa chọn chẵn lẻ)
Chẵn 1
Lẻ 1
không 2
Cho phép chức năng ghi qua MODBUS bị tắt theo mặc định.

Chấm dứt kết nối mạng
Do giao diện Modbus PGR-8800 chia sẻ giao diện Liên kết nên liên kết mạng đã kết thúc một cách nội bộ. Điều này giới hạn số lượng đơn vị có thể được kết nối và chiều dài tối đa của của kết nối. Xem Phần 11.3.
Xem Phụ lục A và B để biết bảng cơ sở dữ liệu và mô tả Giao thức Modbus.

12.2.10 Cài đặt nâng cao

Logging - ghi nhật ký dữ liệu
Tính năng ghi dữ liệu bị tắt theo mặc định. Phiên bản sơ bộ của tính năng chụp dạng sóng cũng có thể được bật nhưng tính năng này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được coi là hoàn chỉnh. Nếu PGR-8800 đươc dùng một ứng dụng mà việc cắt mạch dẫn tới mất nguồn cấp cho PGR-800, hãy sử dụng ắc quy cấp nguồn dự phòng khi cần sử dụng chức năng ghi dữ liệu. Lỗi nguồn điện trong khi ghi dữ liệu nhật ký có thể dẫn đến mất dữ liệu. Xem Phần 12.3.

Ổ đĩa trong & Cấu hình
Ngoài các quy trình thiết lập lại phần cứng được nêu trong Chương 10, phần mềm cấu hình cho phép để thiết lập lại một phần. Mỗi tham số có thể được đặt lại riêng lẻ bằng cách bằng cách sử dụng nút RESET đặt lại được liên kết với nó (xem Phần 12.2.2).
Đặt lại ổ đĩa cấu hình sẽ giữ lại tất cả các cài đặt nhưng mọi tệp được lưu trữ trên ổ đĩa sẽ bị mất.
Đặt lại ổ đĩa nhật ký sẽ dẫn đến mất mọi sự kiện đã ghi và dữ liệu được lưu trữ trên ổ đĩa nhật ký.
Bằng cách sử dụng hộp kiểm Reset sẽ Đặt lại cấu hình về giá trị mặc định của nhà sản xuất, tất cả các cài đặt cấu hình có thể được được khôi phục về giá trị mặc định của chúng.

12.2.11 About Tab (Giới thiệu)

Tab Giới thiệu hiển thị thông tin chung về PGR-8800 chẳng hạn như lần cuối cấu hình đã được lưu, số sửa đổi chương trình cơ sở, số sửa đổi phần cứng và số sê-ri.

12.3 Ổ ghi nhật ký dữ liệu (Log)
PGR-8800 có thể ghi lại tất cả các sự kiện quan trọng bao gồm các sự kiện cắt CB, lỗi và các thao tác nhấn nút. Theo mặc định, chức năng ghi dữ liệu bị vô hiệu hóa. Xem Phần 12.2.10.
Sau khi được bật, dữ liệu thô được ghi vào một tệp văn bản text trên ổ đĩa nhật ký. Tập tin này có thể được xem trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào hoặc trong trình đọc nhật ký log.hta đi kèm. Log.hta yêu cầu Internet Explorer 5.0 trở lên và hiển thị nhật ký dữ liệu ở định dạng đơn giản hóa.

12.4 Nâng cấp chương trình cơ sở Firmware
LƯU Ý: PGR-8800 sẽ khởi động lại trong quá trình nâng cấp chương trình cơ sở. Đảm bảo thiết bị ở trong trạng thái an toàn trước khi bắt đầu quá trình nâng cấp, không làm gián đoạn quá trình nâng cấp firmware.
Thông tin sản phẩm, bao gồm chi tiết phần cứng và chương trình cơ sở, có thể được xem lại trong tab Giới thiệu trong Mục 12.2.11.
Thực hiện theo quy trình bên dưới để thực hiện nâng cấp chương trình cơ sở:
1. Liên hệ với Littelfuse tại relays@littelfuse.com để lấy tệp chương trình cơ sở mới nhất.
2. Kết nối PGR-8800 với máy tính bằng cáp USB. Xem Phần 12.1.
3. Sao chép tệp PGR-8800.bin và PGR-8800.md5 vào ổ đĩa PGR-8800 Log.
4. Ngắt kết nối cáp USB. Quá trình nâng cấp chương trình cơ sở sẽ bắt đầu. Tiến độ sẽ được hiển thị trên mặt trước PGR-8800 dưới dạng đèn LED cảm biến màu xanh lục sáng dần, bắt đầu từ Cảm biến 1 đến Cảm biến 6. Nâng cấp Firmware có thể mất đến 150 giây.
5. PGR-8800 sẽ khởi động lại khi quá trình nâng cấp chương trình cơ sở hoàn tất.
6. Đóng màn hình Phần mềm cấu hình (tệp HTA).
7. Kết nối lại PGR-8800 với máy tính như trong Bước 2.
8. Xác nhận rằng phiên bản Firmware được hiển thị trong tab Giới thiệu là chính xác.

 

TIẾP THEO (MỤC LỤC CHÍNH)

arrow
phone 0904821338, 0912329300