Chính Sách Bảo Hành

Chính sách bảo hành

Thiết bị trong điều kiện bảo hành và ngoài điều kiện bảo hành
 
1. Thiết bị trong điều kiện bảo hành
Là thiết bị bị hỏng, có lỗi phát sinh do lỗi của Nhà sản xuất và trong thời hạn bảo hành.
Thiết bị trong điều kiện bảo hành sẽ được bảo hành miễn phí.
 
2. Thiết bị ngoài điều kiện bảo hành
Là thiết bị hết thời hạn bảo hành hoặc trong thời hạn bảo hành nhưng bị hỏng, có lỗi người sử dụng gây ra (chập điện gây cháy nổ, nước đổ vào, mở tem niêm phong, thiết bị biến dạng…) hoặc do các nguyên nhân khách quan khác (thiên tai, lũ lụt, cháy nổ…). 
Thiết bị ngoài điều kiện bảo hành sẽ mất phí bảo hành.
Lưu ý: Thiết bị ngoài điều kiện bảo hành bao gồm các trường hợp sau:
Thiết bị được bảo hành đã bị quản lý kém, sử dụng không đúng cách hoặc bị sửa đổi hoặc bị sửa chữa bởi khách hàng hoặc bất kỳ bên nào không được WETEK ủy quyền;
Việc bảo trì kỹ thuật bên trong Thiết bị được bảo hành do người sử dụng và/ hoặc bên thứ ba chưa được WETEK chấp thuận thực hiện;
Thiết bị được bảo hành bị người sử dụng hoặc bất kỳ người nào khác không được WETEK ủy quyền làm thay đổi hoặc cố gắng sửa chữa nên làm cho Thiết bị được bảo hành bị hỏng;
Chính sách bảo hành không bao gồm các hoạt động bảo trì định kỳ, chuyển đổi hoặc thay thế phụ kiện do hao mòn tự nhiên;
Thiết bị được bảo hành bị hỏng do sự cố, sự kiện bất khả kháng, thay đổi về cấu trúc Thiết bị được bảo hành so với cấu trúc ban đầu của nhà sản xuất;
Thiết bị được bảo hành không phải do WETEK cung cấp;
Sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng hoặc lắp Thiết bị được bảo hành không theo tài liệu hướng dẫn sử dụng Thiết bị được bảo hành;
“Tem bảo hành” không được gắn/ bị bong/ bị rách hoặc ”Tem bảo hành” giả được gắn trên thiết bị tại thời điểm nhận thiết bị tại Trung tâm bảo hành của WETEK;
Số seri của Thiết bị được bảo hành đã bị gỡ bỏ hoặc mờ;
Bảo quản Thiết Bị được bảo hành trong điều kiện không phù hợp (Trừ khi việc bảo quản đó là do WETEK hoặc một trong các Đại lý bán lẻ của WETEK);
Ảnh hưởng trực tiếp của sét đánh (chủ yếu do sét lan truyền).
 
Liên hệ với Wetek
  • spcuzx

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0904821338, 0912329300