Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

 THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Ngân hàng TMCP Vietcombank chi nhánh Hà Nội
STK: 0021000468781
Công ty TNHH giải pháp công nghệ và dịch vụ Wetek
 
Ngân hàng VP Bank - Chi nhánh Hà Nội
STK: 227162667
Đặng Văn Bằng
 
Cú pháp nội dung chuyển khoản, khi quý khách thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng
Số điện thoại người mua hàng + khoảng trắng + “thanh toán cho” + khoảng trắng + Mã sản phẩm + số lượng
Liên hệ với Wetek
  • HxJ8ar

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0904821338, 0912329300