Sinotimer

Nguồn xung tổ ong 500W 48Vdc S-500-48

 

SINOTIMER MS TYPE 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 160W
5Vdc MS-15-5 MS-25-5 MS-35-5 MS-50-5 MS-60-5 MS-75-5 MS-100-5 MS-120-5 MS-150-5 MS-160-5
9Vdc MS-15-9 MS-25-9 MS-35-9 MS-50-9 MS-60-9 MS-75-9 MS-100-9 MS-120-9 MS-150-9 MS-160-9
12Vdc MS-15-12 MS-25-12 MS-35-12 MS-50-12 MS-60-12 MS-75-12 MS-100-12 MS-120-12 MS-150-12 MS-160-12
13.5Vdc MS-15-13.5 MS-25-13.5 MS-35-13.5 MS-50-13.5 MS-60-13.5 MS-75-13.5 MS-100-13.5 MS-120-13.5 MS-150-13.5 MS-160-13.5
15Vdc MS-15-15 MS-25-15 MS-35-15 MS-50-15 MS-60-15 MS-75-15 MS-100-15 MS-120-15 MS-150-15 MS-160-15
24Vdc MS-15-24 MS-25-24 MS-35-24 MS-50-24 MS-60-24 MS-75-24 MS-100-24 MS-120-24 MS-150-24 MS-160-24
27Vdc MS-15-27 MS-25-27 MS-35-27 MS-50-27 MS-60-27 MS-75-27 MS-100-27 MS-120-27 MS-150-27 MS-160-27
48Vdc MS-15-48 MS-25-48 MS-35-48 MS-50-48 MS-60-48 MS-75-48 MS-100-48 MS-120-48 MS-150-48 MS-160-48

SINOTIMER S TYPE 200W 250W 320W 300W 400W 500W 600W 1200W
5Vdc S-15-5 S-250-5 S-320-5 S-300-5 S-400-5 S-500-5 S-600-5 S-1200-5
9Vdc S-200-9 S-250-9 S-320-9 S-300-9 S-400-9 S-500-9 S-600-9 S-1200-9
12Vdc S-200-12 S-250-12 S-320-12 S-300-12 S-400-12 S-500-12 S-600-12 S-1200-12
13.5Vdc S-200-13.5 S-250-13.5 S-320-13.5 S-300-13.5 S-400-13.5 S-500-13.5 S-600-13.5 S-1200-13.5
15Vdc S-200-15 S-250-15 S-320-15 S-300-15 S-400-15 S-500-15 S-600-15 S-1200-15
24Vdc S-200-24 S-250-24 S-320-24 S-300-24 S-400-24 S-500-24 S-600-24 S-1200-24
27Vdc S-200-27 S-250-27 S-320-27 S-300-27 S-400-27 S-500-27 S-600-27 S-1200-27
48Vdc S-200-48 S-250-48 S-320-48 S-300-48 S-400-48 S-500-48 S-600-48 S-1200-48

S-500-48 500W 48Vdc

170~264VAC (dải điện áp đầu vào)
Kích thước nhỏ, nhẹ, hiệu suất cao
Chế độ bảo vệ: Ngắn mạch, quá tải
Giải nhiệt gió
Có đèn LED báo nguồn
kiểm tra burn-in test với 100% đầy tải
Bảo hành chất lượng sản phẩm 1 năm

MUA HÀNG

Link Shopee S-500-48

Link Lazada S-500-48

 Link Zalo Mua trực tiếp O9O482I338

Liên hệ với Wetek
  • giXXdY

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0904821338, 0912329300