Sinotimer (China)

Nguồn DC SN SERIES - DIN RAIL POWER SUPPLY

SN-15-12

- Công suất : 15W.
- Đầu vào : 200~240VAC, 50~60Hz.
- Đầu ra : 12VDC ( adj 10.8~13.6 VDC).
- Dòng đầu ra : 1.25A
- Kích thước : 25Wx93Hx56D (mm)

 
 
 
 
 

SN-15-24

- Công suất : 15W.
- Đầu vào : 200~240VAC, 50~60Hz.
- Đầu ra : 24VDC ( adj 21.6~29 VDC).
- Dòng đầu ra : 0.63A 
- Kích thước : 25Wx93Hx56D (mm)

 
 
 
 
 

SN-30-12

- Công suất : 30W.
- Đầu vào : 200~240VAC, 50~60Hz.
- Đầu ra : 12VDC ( adj 10.8~13.6 VDC).
- Dòng đầu ra : 2.5A 
- Kích thước : 63Wx93Hx56D (mm)

 
 
 
 
 

SN-30-24

- Công suất : 30W.
- Đầu vào : 200~240VAC, 50~60Hz.
- Đầu ra :24VDC ( adj 21.6~29 VDC).
- Dòng đầu ra : 1.25A 
- Kích thước : 63Wx93Hx56D (mm)

 
 
 
 
 

SN-60-12

- Công suất : 60W.
- Đầu vào : 200~240VAC, 50~60Hz.
- Đầu ra : 12VDC ( adj 10.8~13.6 VDC).
- Dòng đầu ra : 5A 
- Kích thước : 78Wx93Hx56D (mm)

 
 
 
 
 

SN-60-24

- Công suất : 60W.
- Đầu vào : 200~240VAC, 50~60Hz.
- Đầu ra :24VDC ( adj 21.6~29 VDC).
- Dòng đầu ra : 2.5A 
- Kích thước : 78Wx93Hx56D (mm)

 
 
 
 
 

SN-100-12

- Công suất : 100W.
- Đầu vào : 200~240VAC, 50~60Hz.
- Đầu ra : 12VDC ( adj 10.8~13.6 VDC).
- Dòng đầu ra : 7.5A 
- Kích thước : 100Wx93Hx56D (mm)

 
 
 
 
 

SN-100-24

- Công suất : 100W.
- Đầu vào : 200~240VAC, 50~60Hz.
- Đầu ra :24VDC ( adj 21.6~29 VDC).
- Dòng đầu ra : 4.15A 
- Kích thước : 100Wx93Hx56D (mm)

 
 

 

Liên hệ với Wetek
  • CsjhQJ

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300