Bài viết

Các ứng dụng cần Bảo vệ Hồ quang điển hình trong công nghiệp

10:24 15/03/2023

Các ứng dụng cần Bảo vệ Hồ quang điển hình trong công nghiệp

 

Mặc dù hiếm khi xảy ra sự cố hồ quang điện trên các hệ thống hoạt động ở điện áp thấp 208 V trở xuống, các hệ thống có điện áp cao hơn có đủ khả năng gây ra hồ quang điện và nên sử dụng biện pháp bảo vệ thích hợp.
Bảo vệ sự cố hồ quang đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng sau:

+ Hệ thống điện có nối đất: Người ta ước tính rằng hơn 95% tất cả các sự cố về điện là sự cố chạm đất. Dòng điện chạm đất trong hệ thống lưới điện có nối đất chỉ bị giới hạn bởi điện trở của tại sự cố và trở kháng của bản thân hệ thống. Như vậy sự cố chạm đất có khả năng cao gây ra sự cố nổ hồ quang điện.

+ Máy biến áp làm mát bằng không khí: Với máy biến áplàm mát bằng không khí ta thấy cách điện của cuộn dây, các đầu nối và điểm nối đất được tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Ô nhiễm, bụi và các chất gây ô nhiễm khác có thể gây hỏng lớp cách điện và có thể làm giảm điện trở của khe hở không khí giữa các phần tử mang điện và giữa các phần tử mang điện và đất. Suy giảm cách điện và giảm điện trở khe hở không khí sẽ làm tăng khả năng xảy ra tia lửa hồ quang.

+ Máy cắt dạng rút kéo: Khi thực hiện rút máy cắt ra, có khả năng phát sinh tia hồ quang khi tiếp điểm tách ra trong khi hệ thống vẫn đang có điện.

+ Hệ thống các thanh cái đồng không cách điện.

+ Hệ thống không nối đất và hệ thống có điện trở nối đất: Các hệ thống chỉ báo động và không loại bỏ các lỗi trong hệ thống trong thời gian ngắn được.

+ Các thiết bị có dòng điện khởi động lớn: Máy biến áp, tụ bù, chống sét , động cơ lớn và các tải phản kháng có dòng khởi động lớn. Để cho phép khởi động các hệ thống này, máy cắt có thể sẽ được cài đặt quá dòng tức thời ở mức rất cao hoặc không sử dụng. Điều này gây ra nguy cơ sự cố hồ quang điện tồn tại trên hệ thống lâu hơn hoặc hoàn toàn không bị phát hiện.

+ Thiết bị trung và cao thế: Thiết bị trung thế (4160 V trở lên) thường sử dụng cách điện không khí

+ Thiết bị điện kiểu di động: Thiết bị điện di động có thể bị hư hỏng vật lý trong khi trong chuyển động và có như vậy nguy cơ sự cố hồ quang là cao hơn. Ngoài ra các thiết bị kiểu này có thiết kế thường nhỏ gọn hơn, giảm khe hở cách điện không khí dẫn tới nguy cơ cao hơn nữa.

+ Các khu vực thường xuyên phải thực hiện công tác bảo trì khi không được cắt điện: Rơ le hồ quang điện có thể được sử dụng để giảm mức độ nguy hiểm mà nhân viên tiếp xúc.

+ Các hệ thống điện và tủ điện cũ: Ở những hệ thống điện, tủ điện cũ ta sẽ kho tìm được không gian cho bất kỳ biện pháp giảm thiểu Nguy cơ hồ quang điện nào khác.

Tài liệu tham khảo: dựa trên tài liệu Application Guide của Littelfuse #AF0500 #PGR-8800 #AF0100

arrow
phone 0912329300