Sinotimer (China)

[Mã Meter 12 ] Công tơ điện 1 pha lắp thanh cài, loại điện tử có màn LCD trợ sáng, 5~80A, 230V Sinotimer DDS529L

 

Liên hệ với Wetek
  • jJ515z

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 0912329300